Gmina Międzyrzec Podlaski


Gmina Międzyrzec Podlaski położona jest w województwie lubelskim, powiecie bialskim w dorzeczu rzeki Krzny Północnej. Zajmuje 261 km² i liczy 33 sołectwa zamieszkałe przez 10700 mieszkańców. Użytki rolne zajmują 17211 ha, a lasy 6801 ha.

Potencjał ludzki


Wzdłuż gminy przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne Europy: kolejowa magistrala Berlin-Moskwa, międzynarodowa droga A-2 Berlin-Warszawa-Moskwa. Z północy przecina ją droga krajowa nr 19 stanowiąca fragment trasy komunikacyjnej z Finlandii do państw basenu Morz Śródziemnego i Czarnego. LOGISTYCZNE Bocznica kolejowa przy magistrali Berlin – Moskwa oddalona o 2,5 km Przejście graniczne UE z Białorusią 70 km Lotnisko w Warszawie oddalone o 135 km - 2 godziny podróży. Nowo budowane lotnisko w Świdniku k/Lublina 105 km

Położenie i infrastruktura


Gmina Międzyrzec Podlaski - 10 tys. mieszkańców Miasto Międzyrzec Podlaski – 18 tys. mieszkańców Ludność zamieszkująca w promieniu 30 km to około 70 tys. ludzi Łatwy dostęp do wysoko kwalifikowanej kadry, kształcącej się w ośrodkach akademickich w Lublinie, Siedlcach, Białej Podlaskiej , Warszawie i Białymstoku.

Kontakt


Gmina Międzyrzec Podlaski
Warszawska 20 21560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 372-62-11
fax. 83 371 24 96
www.miedzyrzecgmina.pl