Gmina Miasto Terespol


Miasta Terespol położone jest na wschodniej granicy Unii Europejskiej i głównym szlaku komunikacyjnym, drogowym międzynarodowa trasa E30 łącząca Lizbonę i Londyn z Moskwą przez Paryż - Berlin - Warszawę – Mińsk( planowana trasa Autostrady A2) i kolejowym linia kolejowa E20 z Paryża do Moskwy, tworzące europejski korytarz transportowy nr 2. Ruch graniczny odbywa się przez trzy przejścia graniczne: • w Kukurykach dla TIR-ów; (w odległości 7 km od centrum miasta ) • "Warszawski Most" (Terespol) dla samochodów osobowych i autobusów; • przejście kolejowe. Trwają prace przygotowawcze w sprawie utworzenia i budowy pieszego przejęcia granicznego na wysokości ul. Wspólnej w Terespolu i Twierdzy Brzeskiej po stronie Republiki Białorusi. Po stronie republiki Białorusi Terespol graniczy miastem Brześć liczącym około 350 000 mieszkańców. Jest to jedno z największych miast na Białorusi. Przed wejściem traktatu Shengen, Terespol odwiedzało w celach handlowo turystycznych około 10 000 Białorusinów dzienne. Rozwijał się głównie handel i usługi turystyczne. Finalizacja w najbliższym czasie formalności dotyczących małego ruchu przygranicznego korzystnie wpłynie na dalszy rozwój. W tym celu miasto podjęło działania zmierzające do stworzenia korzystnych warunków do dalszego rozwoju i możliwości inwestowania dla nowych podmiotów gospodarczych. Mianowicie budowę kanalizacja sanitarnej na terenie całego miasta, inwestycja współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, remonty dróg, miasto ubiega się o dotację zewnętrzne na rewitalizację centrum. Przygotowywana jest uchwała w sprawie ulg podatkowych dla nowych przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Miasta Terespol.

Potencjał ludzki


Miasta Terespol położone jest na wschodniej granicy Unii Europejskiej i głównym szlaku komunikacyjnym, drogowym międzynarodowa trasa E30 łącząca Lizbonę i Londyn z Moskwą przez Paryż - Berlin - Warszawę – Mińsk( planowana trasa Autostrady A2) i kolejowym linia kolejowa E20 z Paryża do Moskwy, tworzące europejski korytarz transportowy nr 2. Ruch graniczny odbywa się przez trzy przejścia graniczne: • w Kukurykach dla TIR-ów; (w odległości 7 km od centrum miasta ) • "Warszawski Most" (Terespol) dla samochodów osobowych i autobusów; • przejście kolejowe. W odległości 3.5 km znajduje się kolejowa i samochodowa rampa przeładunkowa będąca częścią największego w Polce suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach. Miasto Terespol posiada dobrze rozwinięta infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną (na poziomie 90 % powierzchni Miasta). Dobra dostępność komunikacyjna, wzdłuż miasta przebiega Tarasa międzynarodowa E 20, przez miasto prowadzi droga powiatowa tzw. Nadburzanka. Infrastrukturę drogową uzupełniają dobrze utrzymane drogi gminne.

Położenie i infrastruktura


Z uwagi na dobrze rozwinięte w Powiecie Bialskim szkolnictwo wyższe i zawodowe, nasz region posiada nie dostatecznie wykorzystane zasoby ludzkie zarówno w kierunkach humanistycznych jak: pedagogika, polonistyka, socjologia, ale również techniczne jak logistyka, informatyka i budownictwo. Z uwagi na brak większych przedsiębiorstw na naszym terenie, ludzie na wszystkich stanowiskach emigrują w poszukiwaniu pracy. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto według branży (na dzień 27 luty 2012) źródło danych (serwisu sprawdz-zarobki.pl) Administracja , biuro 1633 zł Badania i rozwój 2224 zł Export/import 2903 zł Finanse i controlling 2513 zł Informatyka IT 2348 zł Kadra zarządzająca 3456 zł Kadry 1859 zł Kontrola jakości 1787 zł Księgowość 1990 zł Magazyn 1458 zł Marketing 2105 zł Obsługa klienta 1528 zł Produkcja 2000 zł Sprzedaż 2398 zł Szkolenia 1717 zł Transport i logistyka 2081 zł Zakupy 1978 zł Liczba osób bezrobotnych w Mieście Terespol w 2011r. wynosiła 383 osoby w tym 206 kobiet, co stanowi 6,43 % ogółu mieszkańców w tym osoby: • z wykształceniem wyższym 65 w tym 45 kobiet • policealnym i średnim zawodowym 82 w tym 41 kobiet • średnim ogólnokształcącym 80 w tym 60 kobiet • zawodowym 78 w tym 29 kobiet • gimnazjalnym i poniżej 78 w tym 30 kobiet

Kontakt


Gmina Miasto Terespol
ul. Czerwonego Krzyża 26 21-550 Terespol
tel. 833752036
fax. 833752327
www.terespol.pl