Gmina Miasto Brzeziny


Read in English

Brzeziny to miasto położone w centralnej części Polski i województwa łódzkiego, w obrębie Aglomeracji Łódzkiej oraz obszaru metropolitalnego Łodzi. Miasto Brzeziny, pełniące funkcję stolicy powiatu, zajmuje obszar 21,6 km2 i jest miejscem zamieszkania 12,5 tyś osób. Brzeziny są otoczone gminą wiejską Brzeziny zamieszkałą przez około 5,5 tyś mieszkańców, co łącznie stwarza potencjał ludzki w liczbie ok. 18 tyś osób. Miasto Brzeziny położone jest przy drodze krajowej nr 72 Łódź-Warszawa, 23 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2 w Strykowie – węzeł Łódź - Północ, 12 km od węzła Brzeziny położonego na autostradzie A1, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72. Po 2015 r. Miasto Brzeziny będzie obsługiwane przez 5 zjazdów/wjazdów na autostrady A1/A2, położonych w promieniu 25 km. Planowana jest również budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w odległości 7 km - w Koluszkach oraz 8 km – w Rogowie. W odległości 20 km od Brzeziny na stacji Łódź – Olechów zostało uruchomione połączenie kolejowe z Chinami, które umożliwia intermodalny transport towarów. Najbliższy port lotniczy obsługujący połączenia krajowe i zagraniczne położony jest w odległości ok. 30 km od Brzezin – w Łodzi. W odległości 109 km od Brzezin znajduje się port lotniczy Warszawa – Okęcie, do którego można dojechać autostradą A -2  i drogą ekspresową S2 w ciągu 1 godziny. Dzięki doskonałemu położeniu Brzeziny stanowią bardzo dobrą lokalizację dla potencjalnych inwestorów mających na celu działalność o charakterze magazynowo-składowym, produkcyjnym lub usługowym. W mieście Brzeziny zainwestowała firma JHM Development, która wybudowała nowoczesne osiedle mieszkaniowe, gdzie nowe mieszkanie może znaleźć kadra zarządzająca nowych inwestorów. Bardzo mocnym atutem jest możliwość przyjazdu pracowników spoza miasta łódzką komunikacją miejską.

Szanowni inwestorzy! Poniżej prezentujemy mapę z zaznaczonymi lokalizacjami terenów inwestycyjnych.

Strefa 1 (ul. Wojska Polskiego) - Odnawialne Źródła Energii (OZE) + Logistyka Brzeziny

Strefa 2 (ul. Waryńskiego) - Logistyka Brzeziny

Strefa 3 (ul. Wodociągowa) - Odnawialne Żródła Energii (OZE) Brzeziny

Strefa 4 (ul. Strykowska) - Rezydencja 1 Brzeziny

Strefa 5 (ul. Strykowska) - Rezydencja 2 Brzeziny

Strefa 6 (ul. Św. Anny) - Przemysł Brzeziny

Potencjał ludzki


Brzeziny są stolicą administracyjną powiatu oraz ośrodkiem przemysłowo-usługowym. Kadra zawodowa szczebla średniego i zarządzającego kształci się na łódzkich uczelniach wyższych, przede wszystkim na kierunkach: informatycznym, prawno – administracyjnym i społeczno – ekonomicznym oraz na wydziałach technicznych Politechniki Łódzkiej. Na terenie miasta Brzeziny znajdują się szkoły średnie kształcenia ogólnego i zawodowego, które na bieżąco dostosowują swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. Ponadto Brzeziny to jedno z trzech miast w Polsce, które stosuje klauzule społeczne w zamówieniach publicznych i tym samym wspiera osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Inwestycje realizowane w ostatnich latach przez samorząd wyraźnie poprawiły infrastrukturę społeczną, drogową, sanitarną i wodno - kanalizacyjną miasta, wpływając na polepszenie dostępności tych usług dla mieszkańców i inwestorów.

Położenie i infrastruktura


Teren miasta jest zwodociągowany w 95%, miasto posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, o przepustowości średnio rocznie 11 tyś m3, zaopatrzenie w energię elektryczną – 4 linie 110 kV, nową stację PGE – Główny Punkt Zasilania ( GPZ), zaopatrzenie w energię cieplną – 14,5 MW z lokalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, miasto posiada nowoczesną cyfrową centralę telefoniczną oraz sieć światłowodową, objęte jest także zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej, miasto posiada składowisko odpadów stałych, zlokalizowane w swoich granicach, zarządzane przez podmioty własne. Miasto Brzeziny jest w 100 % pokryte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Miasto Brzeziny w 2013 r. przyjęła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W ofercie podajemy przeznaczenie terenów w przyjętym studium. Na terenie Brzezin usytuowane są wszelkie niezbędne instytucje, banki i urzędy, potrzebne do uruchomienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej, w tym: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Podregionie Centralnym z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Prokuratura Rejonowa, Wydział Ksiąg Wieczystych zlokalizowany przy Sądzie w Brzezinach oraz inne: Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, Straż Miejska w Brzezinach. Wszelkie sprawy w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz innych instytucjach związane z założeniem oraz prowadzeniem biznesu są załatwiane „ od ręki”. Obecnie Miasto Brzeziny realizuje projekt pn „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest pozyskanie inwestorów, którzy zainwestują w działalność magazynowo- składową, produkcyjną lub usługową na przygotowanym terenie inwestycyjnym o pow. 10,5 ha, znajdującym się w Brzezinach przy ul. Waryńskiego, tj. zmodernizowanej drodze wojewódzkiej wiodącej bezpośrednio do Strykowa. Miasto Brzeziny ma również do zaoferowania teren o pow. 10 ha, położony przy ul. Wojska Polskiego tj. drodze wojewódzkiej wiodącej do wjazdu na autostradę A2 w Łyszkowicach i teren o pow. 7,6 ha, położony przy ul. Św. Anny z przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składy, magazyny i usługi; tereny o pow. 8,6 ha i o pow. 7,7 ha, położone w Brzezinach przy ul. Strykowskiej z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne o charakterze rezydencjonalnym. Oferujemy wszelkie prawne i materialne środki pomocy będące w dyspozycji władz miasta i zlokalizowanych na jego terenie przedsiębiorstw i instytucji. Inwestorzy mogą liczyć na profesjonalną obsługę swoich projektów. Dzięki aktywnej polityce proinwestycyjnej miasta coraz więcej firm z zewnątrz decyduje się na lokalizację tutaj swoich inwestycji. Władze miasta otwarte są na wszelkie oferty współpracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Miasto jest liderem krajowym w obszarze Ekonomii Społecznej co zwiększa komfort poszukiwania pracowników. Serdecznie zapraszam do Brzezin. W naszym mieście możecie Państwo znaleźć idealne warunki dla realizacji swoich planów. Marcin Pluta Burmistrz Miasta Brzeziny Kontakt: Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny Tel: 046 874 22 24, fax: 046 874 27 93 e-mail: brzeziny@brzeziny.pl osoba do kontaktu: Kamila Pabin

Kontakt


Gmina Miasto Brzeziny
Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny
tel. 46 874 22 24
fax. 46 874 27 93
www.brzeziny.pl