Gmina Miasta Lipno


Lipno zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest ono największą gminą miejską powiatu lipnowskiego, a przez to największym ośrodkiem urbanizacyjnym w powiecie.

Potencjał ludzki


Lipno położone jest przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych, drodze krajowej nr 10 łączącej zachód kraju (Szczecin - 370 km) z Warszawą (160 km), Droga ta łączy również miasto z węzłem autostradowym A1 w Lubiczu (Łódź - Gdańsk)oddalonym o 40 km. Kolejnym, dogodnym połączeniem komunikacyjnym jest droga krajowa nr 67 łącząca północną część województwa z południową oraz węzłem "Pikutkowo" na autostradzie A1 pod Włocławkiem. Przez Lipno przebiega również linia kolejowa Toruń - Nasielsk z usytuowaniem w Lipnie bocznicy kolejowej.

Położenie i infrastruktura


około 15 tys. mieszkańców

Kontakt


Gmina Miasta Lipno
Plac Dekerta 8 87-600 Lipno
tel. 54 288 42 34
fax. 54 288 42 16
www.umlipno.pl