Gmina Lubicz


Gmina Lubicz, położona w bezpośredniej bliskości Torunia, liczy 19 tys. mieszkańców i jest obecnie jedną z najludniejszych gmin wiejskich regionu. Gmina stanowi obecnie sypialnię Torunia, z lawinowym wzrostem liczby mieszkańców oraz bardzo intensywną rozbudową sieci usług dla ludności.

Potencjał ludzki


Atutem Gminy Lubicz jest znakomite usytuowanie względem najważniejszych arterii transportowych kraju – autostrady A1, obwodnicy Torunia oraz dróg krajowych nr 15 Toruń – Olsztyn oraz nr 10 Szczecin – Warszawa. Na terenie Gminy usytuowane są dwa węzły autostradowe – „Lubicz” i „Turzno”. Tu też przebiega najdłuższy odcinek Wschodniej Obwodnicy Torunia. na terenie Gminy znajduje się czynna stacja kolejowa Lubicz Dolny. Dzięki położeniu przy najwalniejszych drogach kraju średni czas dotarcia do portu lotniczego Gdańsk to 1 godzina, zaś do portu lotniczego Bydgoszcz - 40 minut. Najbardziej zurbanizowane obszary gminy są skanalizowane lub będą skanalizowane do 2014 roku. W największych miejscowościach gminy obecna jest sieć gazowa. W gminie praktycznie nie występują żadne problemy z dostępem do szerokopasmowego internetu.

Położenie i infrastruktura


Rosnące zasoby siły roboczej to jedna z podstawowych cech gminy. Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej jest duża. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 1,3 tysiąca małych firm, stanowiących doskonałe zaplecze podwykonawcze. Koszty pracy w regionie kujawsko - pomorskim należą do najniższych w kraju. Miejscowa siła robocza nie jest roszczeniowa, ani zdemoralizowana, ze względu na stosunkowo niski poziom pracy w szarej strefie. Bezrobocie na terenie Gminy jest bardzo niskie. Stopa bezrobocia w 2011 roku wahała się pomiędzy 6 a 8%.

Kontakt


Gmina Lubicz
Toruńska 21 87-162 Lubicz
tel. 56-6744015
fax.
www.lubicz.pl