Gmina Lesznowola


Jeszcze kilkanaście lat temu Lesznowola była gminą typowo rolniczą - dzisiaj przeżywa inwestycyjny rozwój. Gmina Lesznowola zajmuje powierzchnię 69 km2, mieszka tu ponad 20 tys. osób. Na jej terenie zarejestrowało się ponad 4,6 tys. firm z Polski i świata. Lesznowola przekształciła się w gminę o charakterze mieszkaniowo - usługowym. To niewątpliwie zasługa konsekwentnej polityki Samorządu Gminy, który postanowił wykorzystać jeden z największych atutów gminy jakim jest bliskie sąsiedztwo stolicy. Do innych atutów gminy należy m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 98,7% obszaru gminy, dobry stan infrastruktury technicznej - dostęp do sieci kanalizacji i wodociągów oraz dobry stan dróg lokalnych. Potencjalni inwestorzy mogą samodzielnie sprawdzić interesującą ich lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za pomocą „Internetowego Systemu Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola”, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.lesznowola.pl Te walory przyciągają nowych mieszkańców i inwestorów. Do osiedlania się w tym regionie zachęca też wygoda, z jaką się tu żyje – wysoki poziom gminnej oświaty, nowoczesne obiekty edukacyjne i sportowe, dobrze funkcjonująca służba zdrowia, swobodny dostęp do okolicznych banków, urzędów pocztowych oraz centrów handlowych.

Potencjał ludzki


Przez obszar gminy przebiegają duże drogi krajowe, z których dwie o znaczeniu ponadregionalnym. Największe znaczenie dla rozwoju ma Aleja Krakowska – główna arteria wylotowa stolicy w kierunku południowym – do Radomia, Kielc, Krakowa. Drugą równie istotną drogą jest ulica Puławska spełniająca funkcję drogi dojazdowej z okolic Piaseczna, Lesznowoli i południowej części Ursynowa do centrum Warszawy. Duże znaczenie odgrywa bliskość do Centrum Warszawy, do strefy przemysłowej Piaseczna oraz do strefy usługowej Janek. Tylko trzy kilometry dzielą Lesznowolę od międzynarodowego lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Przez teren gminy przebiega także trasa kolei radomskiej, która na dzień dzisiejszy zapewnia, co godzinne połączenia z Warszawą i Radomiem, W 2006 roku Samorząd Gminy podjął decyzję o zorganizowaniu przetargu na uruchomienie tzw. „komunikacji poprzecznej’’; 4 linie 15 i 24-osobowych mikrobusów. Zadaniem nowych połączeń było skomunikowanie poszczególnych miejscowości Gminy oraz połączenie z Warszawą, Piasecznem, czy Raszynem i Jankami. Gmina współpracuje z m.st. Warszawa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W Gminie Lesznowola przeznacza się wysokie nakłady na gminne inwestycje, w tym infrastrukturę techniczną. To właśnie wysokość nakładów i działania związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków oraz tempo ich realizacji mogą przyśpieszyć lub zahamować rozwój gminy. W 1999 roku gmina posiadała około 31 km sieci wodociągowej i 1000 przyłączy wodociągowych oraz tylko 3,5 km sieci kanalizacyjnej, nie było oczyszczalni ścieków, istniały 3 stacje uzdatniania wody, zaś w roku 2012 może pochwalić się trzema nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków i siedmioma stacjami uzdatniania wody, jest w 87 % skanalizowana i w 100% pokryta wodociągami.

Kontakt


Gmina Lesznowola
Gminnej Rady Narodowej 05-506 Lesznowola
tel. 22/757 93 40 do 42
fax. 22/757 92 70
www.lesznowola.pl