Gmina Łask


Gmina Łask licząca 146,9 km2 leży w centralnej części województwa łódzkiego. Cały kompleks miejski liczy 20 tys. mieszkańców, natomiast pozostałą część gminy zamieszkuje 9 tys. ludzi.

Potencjał ludzki


Dzięki korzystniej lokalizacji, miasto Łask leży na skrzyżowaniu kilku ważnych dróg m.in. droga krajowa nr 14, możliwa jest komunikacja w praktycznie każdym kierunku: Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski. W położonym w północnej części miasta niewielkim węźle kolejowym Łask krzyżują się linie: linia kolejowa nr 14: Łódź – Łask – Zduńska Wola – Kalisz – Leszno – Żagań – Granica Państwa. Duży wpływ na dalszy rozwój Łasku ma rozbudowa lotniska oraz szlaków komunikacyjnych między innymi drogi S8. Miasto Łask posiada: własną stację uzdatniania wody zlokalizowaną w podmiejskiej wsi Ostrów. Ujęcia wody to pięć studni głębinowych zlokalizowanych pomiędzy Łaskiem i Kolumną, oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną o przepustowości Q Max 8200m3 na dobę, do której doprowadzane są ścieki z miasta, sieć gazociągową. Miasto nie posiada centralnego źródła ciepła istniejące budownictwo wielorodzinne zaopatrywane jest w ciepło z kotłowni lokalnych zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych.

Kontakt


Gmina Łask
Warszawska 14 98-100 Łask
tel. (43) 676-83-00
fax. (43) 676-83-87
http://lask.pl/