Gmina Krośniewice


Gmina Krośniewice położona jest w województwie łódzkim, w południowo-zachodniej części powiatu kutnowskiego, 14 km na zachód od Kutna. Od północy graniczy z gminą Dąbrowice oraz z gminą Nowe Ostrowy, od wschodu z gminą Kutno, od południa z gminami Daszyna i Grabów (powiat łęczycki),a od zachodu z gminą Chodów (powiat kolski, województwo wielkopolskie).

Potencjał ludzki


W mieście krzyżowały się dwie najważniejsze drogi krajowe i międzynarodowe: Łódź-Gdańsk (Nr 1) i Warszawa-Poznań (Nr 92). Od 2009r. miasto okala obwodnica w ciągu dróg krajowych Nr 1 i 92. Autostrada A2 w odległości 35 km węzeł Emilia Dogodny dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej

Kontakt


Gmina Krośniewice
Poznańska 5 99-340 Krośniewice
tel. /24/ 25 23 024
fax. /24/ 254-77-82
www.krosniewice.pl