Gmina Kożuchów


Gmina Kożuchów położona jest w zachodniej Polsce, 130 km od Poznania i Wrocławia. Niedaleko stąd do stolic europejskich – Pragi – 240 km oraz Berlina 200 km.

Potencjał ludzki


Przez teren Gminy Kożuchów przebiega 3 km drogi krajowej. Jest to część drogi S – 3, która przecina wschodnia część gminy; skomunikowana jest z obszarem Gminy Kożuchów poprzez drogi wojewódzkie: nr 297 w kierunku północno – wschodnim /węzeł Lubieszów/ oraz w kierunku wschodnim poprzez drogę wojewódzką nr 283. Takie połączenie dróg wojewódzkich z drogami krajowymi ma duże znaczenie gospodarcze dla danego terenu. Sieć dróg wojewódzkich na terenie gminy jest dobrze rozwinięta, a fakt iż są skomunikowane z drogą krajową podnosi atrakcyjność terenów gminy dla potencjalnych inwestorów. Około 48,2 km dróg wojewódzkich stanowi główną sieć komunikacyjną na terenie gminy i miasta. Umożliwiają skomunikowanie w kierunku Zielonej Góry, Nowej Soli, Szprotawy, Głogowa, Żagania oraz Nowogrodu Bobrzańskiego, stanowią również połączenia terenów wiejskich z Kożuchowem.

Położenie i infrastruktura


Bezrobocie na terenie gminy kształtuje się na poziomie 26%

Kontakt


Gmina Kożuchów
Rynek 1 a 67-120 Kożuchów
tel. +48 68 355 59 40
fax. +48 68 355 28 68
www.kozuchow.pl