Gmina Kozielice


Gmina Kozielice położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie pyrzyckim. Siedziba gminy – miejscowość Kozielice – oddalona jest 50 km od Szczecina, 40 km od zachodnich przejść granicznych, 8 km od Pyrzyc. Gmina Kozielice jest gminą typowo rolniczą, której powierzchnia wynosi 94,5 km². Średnie zaludnienie wynosi 28 osób/km². Gminę Kozielice zamieszkuje około 2700 osób.

Potencjał ludzki


Sieć komunikacyjna w gminie: • krajowa droga ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. z węzłem komunikacyjnym "Pyrzyce " w pobliżu miejscowości Zadeklino oraz Miejscem Obsługi Podróżnych. • droga wojewódzka nr 122 - przebiega przez północną część gminy prowadząc z Pyrzyc poprzez Banie do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. • drogi powiatowe w dobrym stanie. • pozostałe drogi gminne.

Kontakt


Gmina Kozielice
Kozielice 73 74-204 Kozielice
tel. 91 561 11 31
fax. 91 561 11 32
kozielice.pl