Gmina Kościan


Gmina Kościan leży w Wielkopolsce, w Powiecie Kościańskim, na obszarze o powierzchni 202,3km2. W centrum Gminy znajduje się miasto Kościan, które jest odrębnym samorządem. Poza Kościanem graniczymy z czterema gminami miejsko - wiejskimi. Naszymi sąsiadami są Gminy: Czempiń, Kamieniec, Krzywiń i Śmigiel. Teren gminy zamieszkuje prawie 16 tys. mieszkańców w 37 wsiach i 8 przysiółkach.

Potencjał ludzki


Mieszkańcy Gminy Kościan mają bardzo dobry dostęp do edukacji ponadgimnazjalnej. W mieście Kościanie znajdują się dwa Licea Ogólnokształcące, jak również Technikum i Szkoła Zawodowa z szeroką ofertą kierunków i specjalizacji. W Kościanie znajdują się także inne szkoły ponadgimnazjalne i policealne, dostępne także dla dorosłych osób. Od 1998 roku mieszkańcy Gminy Kościan mogą studiować w Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ma swoją filię w Kościanie. Ponadto dostęp do uczelni wyższych mieszkańcom zapewnia pobliski Poznań, Leszno czy Wrocław.

Położenie i infrastruktura


Gminę przecinają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 5 i linia kolejowa na trasie Poznań-Wrocław, a w niedalekiej przyszłości także droga ekspresowa S5. Atutem jest niewielka odległość do międzynarodowego lotniska Ławica w Poznaniu - 50km. Gmina Kościan jest atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Dzięki podjętym działaniom przez władze gminy udało się przygotować atrakcyjne tereny gospodarcze.W Gminie Kościan na inwestorów czekają bardzo dobrze przygotowane tereny inwestycyjne. Gmina Kościan posiada bardzo zasobne złoża gazu ziemnego, dobrze rozbudowaną sieć wodno - kanalizacyjną i elektryczną.

Kontakt


Gmina Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
tel. +48 605 313 400
fax. (65) 512 03 15
www.gminakoscian.pl