Gmina Jedlińsk


Po obu stronach TRASY EUROPEJSKIEJ E77, 90 km na południe od Warszawy, sąsiedztwo Radomia; trzy stacje kolejowe, lotnisko aeroklubowe.

Potencjał ludzki


: 90% dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej; zwodociągowanie - 98% terenów gminy; skanalizowane - 30 % obszaru gminy; 100% terenów posiada dostępność do sieci telekomunikacyjnej; dostępność sieci gazowej; 7 nowoczesnych placówek oświatowych; 3 ośrodki zdrowia. Atrakcyjne miejsce rozwoju dla „zielonej energii”- w trakcie lokowania- farma wiatrowa i fotowoltaiczna.

Kontakt


Gmina Jedlińsk
Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213021
fax. 48 3213021
www.jedlinsk.pl