Gmina Jasienica


Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna obejmuje łącznie 71 ha. Położona jest w gminie Jasienica w powiecie bielskim w województwie śląskim przy trasie Katowice-Cieszyn, 5 km od Bielska-Białej, w sąsiedztwie dwóch kluczowych arterii komunikacyjnych: drogi ekspresowej S1 Bielsko-Cieszyn oraz drogi krajowej nr 1 Bielsko-Katowice. Na potrzeby inwestorów wydzielono 23 działki o różnej powierzchni. Teren został w pełni uzbrojony. Działki są zbywane inwestorom w drodze przetargów. Strefa rozpoczęła działalność 1 czerwca 2015 r., obecnie pierwszy z inwestorów na zakupionej działce rozpoczyna budowę hali fabrycznej o pow. 9 tys. mkw., w której w czerwcu 2016 r. rozpocznie produkcję firma z branży automotive. Cena 1 mkw. gruntu wynosi 108 zł netto, a dla działek, przez które przebiega libia energetyczna – 97 zł netto. To pierwsza w Polsce strefa ekonomiczna w dominującym stopniu nakierowana na ochronę środowiska. Znaczna część energii, wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa działające w strefie, pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, znacząco zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń, wytwarzanych w obrębie strefy ekonomicznej.

Potencjał ludzki


Gmina Jasienica liczy obecnie ponad 23 tys. mieszkańców, w tym 11,3 tys. mężczyzn i 11,7 tys. kobiet. Należy do najszybciej rozwijających się gmin w województwie śląskim, w ciągu ostatnich 10 lat powiększyła się o 2,7 tys. mieszkańców. Sąsiaduje z miastem Bielskiem-Białą, liczącym ok. 180 tys. mieszkańców, a także Czechowicami-Dziedzicami z 43 tys. mieszkańców. W całym powiecie bielskim mieszka ponad 150 tys. osób, w sąsiadującym z gminą Jasienica powiecie cieszyńskim – 170 tys. Bielsko-Biała jest dużym ośrodkiem przemysłowym, z silnie obecną branżą motoryzacyjną, automotive, mechaniczną, produkcji automatyki I podzespołów, kompozytową. Mieszczą się tu liczne szkoły średnie i zawodowe, również uczelnie wyższe, kształcące na kierunkach technicznych, przyrodniczych, w zakresie zarządzania i nauk o zdrowiu.

Położenie i infrastruktura


Dla inwestorów przeznaczono teren o łącznej powierzchni ok. 70 ha, zlokalizowany w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej - wokół strefy istnieje rozwinięta sieć drogowa - dla inwestorów została zorganizowana pomoc w nabyciu terenu oraz przygotowaniu dokumentacji lokalizacyjnej Grunty w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Przemysłowej mają przeznaczenie przemysłowe, są dogodnie położone: - 5 km od Bielska-Białej - u styku dwóch arterii: drogi ekspresowej S1 Bielsko-Cieszyn oraz drogi krajowej nr 1 Bielsko-Katowice. Drogi te umożliwiają szybką komunikację z pobliskim Bielskiem-Białą, także miastami Aglomeracji Górnośląskiej, a przez granicę w Cieszynie również z Republiką Czeską. Teren został w pełni uzbrojony: - kanalizacja deszczowa - kanalizacja sanitarna - sieć wodociągowa - sieć dróg z chodnikami i oświetleniem - zbiorniki retencyjne oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy - w zasięgu sieci wszystkich operatorów telefonii komórkowej z dostępem do Internetu - przedsiębiorcy mają na miejscu możliwość korzystania z sieci gazowej oraz z sieci energetycznej o dużej mocy

Kontakt


Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159
tel. 33 815 22 31
fax. 33 815 30 02
www.jasienica.pl