Gmina i Miasto Koziegłowy


Gmina i Miasto Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jest największą gminą w powiecie myszkowskim i zajmuje obszar 161 km2, podzielona jest na 26 sołectw oraz miasto Koziegłowy, obszar ten zamieszkuje 14 301 osób. Warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Doskonałe usytuowanie przestrzenne i panujący mikroklimat stwarzają dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji.

Potencjał ludzki


Ważnym elementem usytuowania jest przebiegająca niemal przez środek gminy trasa szybkiego ruchu, droga krajowa Nr 1, łącząca Cieszyn z Gdynią z rozwidleniem wiodącym na Warszawę oraz droga wojewódzka Nr 789. Warunki klimatyczne oraz dogodne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, stwarzają doskonałe perspektywy rozwoju oraz nieograniczone możliwości dla inwestorów. Warto podkreślić, iż Gmina i Miasto Koziegłowy usytuwana jest w niedalekiej odległości ok. 30 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach oraz w pobliżu Centralnej Magistrali Kolejowej w Zawierciu, łączącej województwo śląskie z mazowszem. Gmina i Miasto Koziegłowy to wymarzone miejsce do inwestowania – dobra lokalizacja, atrakcyjne wolne tereny inwestycyjne stawiają Gminę na pozycji idealnego miejsca do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Tereny pod inwestycje zlokalizowane w Gminie i Mieście Koziegłowy stanowią własność prywatną – obszary te zajmują przeważającą część powierzchni gminy i w większości zlokalizowane są przy DK - 1. Wychodząc na wprost oczekiwaniom mieszkańców oraz w trosce o rozwój Gminy i Miasta, samorządowcy wspierają lokalną społeczność w wypromowaniu prywatnych terenów inwestycyjnych. Sąsiedztwo dobrze rozwiniętych gospodarczo miast aglomeracji śląskiej zobowiązuje władze do wykreowania wizerunku Gminy i Miasta jako miejsca przyjaznego inwestorom. Tereny inwestycyjne zlokalizowane w Gminie Koziegłowy wyróżniają się przede wszystkim interesującą lokalizacją i dobrym skomunikowaniem z zewnętrznym systemem drogowym, odpowiednią powierzchnią pod duże projekty inwestycyjne oraz obecnością podstawowych mediów. Władze samorządowe są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Z myślą o inwestorach i uatrakcyjnieniu obszaru Gminy prowadzone są prace zmierzające do rozbudowy urządzeń i infrastruktury technicznej. Ponadto tworzone są przyjazne warunki inwestowania poprzez kreowanie polityki pro - inwestycyjnej: stosowanie niskich stawek podatkowych, opracowano również miejscowy plan, co stworzyło właścicielom prywatnych gruntów możliwość zagospodarowania przestrzennego terenów pod względem przemysłowym.

Położenie i infrastruktura


Ogółem liczba mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy wynosi 14 301 osób, w tym 7 385 kobiet i 6 916 mężczyzn. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku - w tym osoby w wieku produkcyjnym stanowią ok. 63 % ogółu. Powiat myszkowski charakteryzuje się od lat największym bezrobociem w województwie śląskim. Na koniec 2011 roku w PUP w Myszkowie zarejestrowanych było 4 760 bezrobotych w tym 782 (402 kobiety i 380 mężczyzn) to bezrobotni z Gminy Koziegłowy. Mimo przedsiębiorczości i zaradności, które charakteryzują miekszkańców danego regionu w Gminie Koziegłowy panuje jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w powiecie. Wyraźnie daje się odczuć brak dużych przdsiębiorstw, firm które stworzyłyby potencjalne miejsca pracy dostępne dla lokalnych bezrobotnych czy tez osób poszukujących zatrudnienia poza rolnictwem.

Kontakt


Gmina i Miasto Koziegłowy
Plac Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy
tel. (034) 31 41 219
fax. (034) 31 41 219 wew.106
www.kozieglowy.pl