Gmina i Miasto Chęciny


Gmina i Miasto Chęciny leży w środkowej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim. Przez teren miasta przechodzi droga ekspresowa S7 Warszawa - Kraków. Obszar gminy wynosi 131 km2, jest bogata w walory przyrodniczo - historyczne, dużą ilość obiektów zabytkowych, a sama miasto Chęciny posiada historyczny rodowód i unikatowe obiekty m.in. Zamek Królewski. Obszar gminy znajduje się w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym (od 2013r. również w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym). Gmina sąsiaduje m.in. z gminami Sitkówka - Nowiny oraz Morawica.

Potencjał ludzki


Gmina i Miasto Chęciny leży w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S7 tzw. węzeł Chęciny (Kraków 105 km oraz Warszawa 191 km). Odległość 15 km do od stolicy województwa – Kielc, dojazd samochodem ok. 15min dwupasmową drogą wojewódzką nr 762 oraz obwodnicą Kielc – czyli drogą S7. Kolej – stacja Radkowice w odległości ok. 5 km od centrum oraz stacja i bocznica Wolica w odległości 8 km. Odległość od portów lotniczych: Kraków Balice wynosi 115 km, Warszawa Okęcie odległość 188 km, Katowice Pyrzowice 131 km. Infrastruktura drogowa na terenie gminy to m.in. droga krajowa nr 7, jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, Droga wojewódzka nr 762 Kielce – Małogoszcz, droga wojewódzka 763 Chęciny – Morawica oraz rozbudowana sieć dróg powiatowych i gminnych. Zdecydowana większość w/w dróg w ostatnich latach została wyremontowana. Stan skanalizowania gminy – ok. 12 % natomiast wodociągi istnieją pokrywają ok. 90 % terenu gminy. Aktualnie realizowane są projekty mające na celu doprowadzenie wody oraz sieci kanalizacyjnej na dodatkowe tereny w gminie. Ponadto w ramach projektu „e-świętokrzyskie” budowana będzie nowoczesna sieć światłowodów dostępna dla każdego mieszkańca.

Położenie i infrastruktura


Gmina Chęciny zamieszkiwana jest przez blisko 15 tys. mieszkańców. Najbardziej zaludnioną miejscowością są Chęciny (ok 4,5tys.), oraz kilkanaście wsi – każdą z miejscowości zamieszkuje do 2 tys. mieszkańców. Mieszkańcy mniejszych wsi zajmują się głównie prowadzeniem gospodarstw rolnych, natomiast pozostała większość zatrudniona jest głównie w handlu oraz usługach w Kielcach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2012 wyniosło dla województwa świętokrzyskiego 3.137,3 zł, czyli 85,1% średniego wynagrodzenia w Polsce. Na koniec 2012 roku liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Chęciny wynosiła 1.084 osób w tym bezrobotni do 25 roku życia – 213 osób.

Kontakt


Gmina i Miasto Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny
tel. 41/ 31 51 006
fax. 41/ 31 51 085
www.checiny.pl