Gmina Góra Kalwaria


Gmina Góra Kalwaria położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim i zajmuje obszar 145 km² . Miasto Góra Kalwaria jest głównym ośrodkiem mieszkaniowym i administracyjnym.

Potencjał ludzki


Atutem miasta i gminy Góra Kalwaria jest położenie w odległości 30 km od centrum Warszawy. Bliskość lotniska i instytucji rządowych sprawia, że teren gminy to doskonała lokalizacja pod budowę obiektów przeznaczonych na działalność usługową oraz budownictwo mieszkaniowe. Położenie na przecięciu dróg krajowych: nr 50 (Góra Kalwaria - Grójec) i nr 79 (Góra Kalwaria – Warszawa), a także linia kolejowa nr 12 (Skierniewice – Łuków), umożliwia dogodne połączenie z całym krajem co czyni z Góry Kalwarii miejsce atrakcyjne dla inwestorów. Północna część gminy ma charakter przemysłowy. To tereny przeznaczone głównie na działalność usługową oraz przemysł, który nie jest uciążliwy dla środowiska. W części południowej znajdują się liczne lasy i sady. Sadownictwo ma bardzo duże znaczenie dla gminy, istnieją tu korzystne warunki dla rozwoju przemysłu przetwórczego. Stwarzając warunki do rozwijania niemal każdej działalności gospodarczej jesteśmy otwarci na współpracę oferując wolne tereny do zagospodarowania i dostępność infrastruktury technicznej. Szczególnie chcemy polecić bardzo atrakcyjne tereny na skarpie wiślanej dla inwestorów z branży hotelarskiej i sportowo-rekreacyjnej. W Górze Kalwarii działa kilka większych zakładów produkcyjnych i około 2,5 tysiąca małych firm. Gmina zajmowała w ostatnich latach wysokie pozycje w rankingach społeczno - gospodarczych i była wielokrotnie wyróżniana, m.in. tytułem Gminy Fair Play, Złotą Lokalizacją Biznesu w kategorii małych miast i miasteczek, a ostatnio została uhonorowana tytułem Mazowiecka Gmina Roku oraz Sportowa Gmina Roku 2012.

Położenie i infrastruktura


Liczba mieszkańców stale rośnie i przekracza obecnie 25 tys.

Kontakt


Gmina Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10 05-530 Góra Kalwaria
tel. (22) 727 34 11 do 13
fax. (22) 727 15 93
www.gorakalwaria.pl