Gmina Czaplinek


Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry). Administracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim. Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku. Gmina Czaplinek jest jednym z najciekawszych regionów fizyczno – geograficznych w Polsce, słynący z pięknej rzeźby terenu, czystych jezior i wspaniałych lasów. Łącznie wody zajmują aż około 10 % powierzchni gminy, a do najpiękniejszych jezior poza Drawskiem należą: Żerdno,Kaleńsko, Krzemno, Czaplino i wiele innych. Ogółem, na terenie gminy Czaplinek jest aż 47 jezior o powierzchni większej od 1 ha. Do najważniejszych rzek płynących przez ziemię czaplinecką zalicza się rzekę Drawę i rzekę Dobrzycę.

Potencjał ludzki


Przez teren gminy i miasta Czaplinek przebiega droga krajowa nr 20, droga wojewódzka nr 163 o znaczeniu regionalnym Poznań - Kołobrzeg oraz droga wojewódzka nr 177 (Czaplinek- Wieluń). Gmina posiada połączenie kolejowe Szczecinek - Runowo Pomorskie - Szczecin,umożliwiające dojazd do większości miast w Polsce. Posiada również dogodne połączenia autobusowe m.in. ze Szczecinem, Poznaniem, Turkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Słupskiem, Warszawą.

Położenie i infrastruktura


Liczba ludności zamieszkujących gminę Czaplinek obecnie wynosi 4741 osób, a miasto Czaplinek 7157 osób. W mieście Czaplinek znajdują się szkoły średnie, gimnazjum, szkoły podstawowe i przedszkola. Obecnie wskaźnik berobocia kształtuje się na poziomie 10,9% (sierpnień 2012) i jest to najniższy wskaźnik bezrobocia w powiecie drawskim.

Kontakt


Gmina Czaplinek
Rynek 6 78-550 Czaplinek
tel. 94 3726254
fax. 94 3726201
www.czaplinek.pl