Gmina Chojnów


Gmina Chojnów to doskonałe miejsce na inwestycje. Przynależność do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przychylność władz - daje możliwości dynamicznego rozwoju. Szczególne położenie geopolityczne terenów Krzywa – Okmiany, nieduże odległości do stolicy regionu i granic państw sąsiadujących, a przede wszystkim rozwinięta kultura biznesu zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny. 

Położenie i infrastruktura


Istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność prezentowanej oferty jest dogodne usytuowanie gruntów na skrzyżowaniu dróg o znaczeniu transeuropejskim. Ten układ komunikacyjny wyznaczają dwie trasy – autostrada A4 (E40) i A18 (E36) oraz droga krajowa nr 94 i 4. Bezpośrednio przy terenie inwestycyjnym znajduje się również linia kolejowa magistralna E30 wschód – zachód zaliczana do sieci międzynarodowej oraz w odległości ok. 200 m od węzła - bocznica kolejowa. Odległość do znaczących aglomeracji i ośrodków miejskich: Berlin - 200 km, Wrocław - 100 km, Legnica - 25 km, Chojnów - 9 km.

Kontakt


Gmina Chojnów
Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1 59-225 Chojnów
tel. +48 882-045-837
fax. 76-8187-587
www.gmina-chojnow.pl