Gmina Banie


Gmina Banie położona jest w południowo- zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim- 50 km od Szczecina i 30 km od granicy z Niemcami. Gmina mało zurbanizowana z dużą ilością lasów i jezior, usytuowana w strefie o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. Prawie cała Ziemi Bańska położona jest w zlewni wijącej się wśród lasów i pól uroczej rzeki Tywy. Mimo rolniczego charakteru, gmina posiada również piękne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Wielkim bogactwem gminy jest czyste środowisko, ok. 5700 ha lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę łowną. Swoim zasięgiem obejmuje obszar 206 km 2. Gmina Banie graniczy z gminami: Bielice, Chojna, Gryfino, Kozielice, Myślibórz, Trzcińsko Zdrój i Widuchowa. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Banie, położona w centralnej części gminy. Gmina administracyjnie podzielona jest na 15 sołectw: Babinek, Banie, Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Dłużyna, Górnowo, Kunowo, Lubanowo, Parnica, Piaseczno, Piaskowo, Rożnowo, Sosnowo, Swobnica i Tywica.

Potencjał ludzki


Przez gminę przebiega skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 121 Gryfino – Myślibórz oraz nr 122 Pyrzyce – Krajnik Dolny. Obecnie na swoim terenie posiadamy: dróg gminnych- 37 km dróg powiatowych- 67,6 km dróg wojewódzkich- 97 km

Położenie i infrastruktura


Obecnie w Gminie jest 6538 mieszkańców tj. 7,8% ludności powiatu. Według danych z roku 2006, średni dochód na mieszkańca wynosił 1432,58 zł. Na dzień 31.03.2012r. bezrobocie w Gminie Banie wynosi 11,7% w skali powiatu. (źródło: PUP Gryfino)

Kontakt


Gmina Banie
Skośna 6 74-110 Banie
tel. (091) 416 63 81
fax. (091) 416 63 53
bip.banie.pl, www.banie.pl